Původní kraj amazonského kmene Xingu a elektrárna Belo Monte

Náčelník Raomi pláče...
Náčelník Raoni pláče, když se dozvěděl, že brazilská prezidentka definitivně povolila stavu projektu Belo Monte v původním kraji amazonského kmene Xingu. Elektrárna Belo Monte bude větší než Panamský kanál a zaplaví skoro milion akrů půdy pralesa a země Xingů. 40.000 domorodců a místních obyvatel bude nuceno opustit svou rodnou půdu (stejně jako mnoho neznámých druhů zvířat a rostlin) ve jménu "pokroku"...
Stop the Belo Monte Monster Dam!
We've already delivered half a million signatures to Brazilian president Dilma Rousseff, but we're just getting started. Help us stop the Belo Monte Dam by signing the petition here!
Scenes from a historic indigenous gathering held in the Kayapó village in the Amazonian state of Mato Grosso. This assembly was called to discuss the impending human rights and environmental disaster that is the Belo Monte Dam on the Lower Xingu -- in particular the menace it represents to Brazil's indigenous peoples -- and ways for its opponents to forge a single and unified force to resist its construction.
Zdroj: amazonwatch.org/,youtube.com

Vybraný příspěvek

The Britisch Monarchy na Facebooku. Her Majesty Queen Elizabeth II

Her Majesty Queen Elizabeth II This photograph of The Queen by the renowned British photographer Mary McCartney has been released to m...